Basiscursus: Teelt en de broeierij van tulp

Doelstelling  
- medewerkers van tulpenkwekerijen en - broeierijen inzicht verschaffen in de snel veranderende teeltaspecten.
- betrokkenheid van de medewerkers vergroten
- medewerkers laten meedenken over kwaliteitsaspecten

Inhoud 
- het belang van de Nederlandse bloembollenteelt
- verschil tussen een bol, knol, wortelstok
- herkomst, indeling tulpensortiment, de bouw van de plant
- organische stof voorziening 
- plantmethoden
- ziekten op het veld
- koppen, beregenen,  rooien & verwerken
- ziekten en afwijkingen aan de bol, incl. ethyleenschade
- plantgoedbewaring, bolontsmetting
- inunderen
- uitgangsmateriaal broeierij
- blad- en bloemaanleg
- broeimethoden, temperatuurbehandelingen
- meerlagenteelt en licht
- ziekten en afwijkingen bij de broeierij
- oogst en na-oogst

Doelgroep: alle medewerkers van tulpenkwekerijen en - broeierijen. De cursus is op MBO 4 niveau.

Cursusduur: 4 dagdelen 

Klik hier voor informatie.

Cursusleider: Paul Bakker van AgraVisi 

Opmerking 1
De volgende COLLAND vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing:
Bloembollengroothandel : 50% vergoeding
Glastuinbouw : 50% vergoeding
Open teelten Bloembollen, Tuinbouw, Landbouw, Boomkwekerij : 85% vergoeding

Opmerking 2
De laatste cursus werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8,8

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


 De online cursus Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de engelse taal start 5 maart 2024

De online cursus Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de engelse taal start 5 maart 2024

De online! cursus start 5 maart 2024. Klik hier voor informatie. Klik hier voor de engelstalige versie.
20-02-2024
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)