Basiscursus: Teelt en de broeierij van tulp

Doelstelling:
- medewerkers van tulpenkwekerijen en - broeierijen inzicht verschaffen in de snel veranderende teeltaspecten.
- betrokkenheid van de medewerkers vergroten
- medewerkers laten meedenken over kwaliteitsaspecten

Inhoud:
- het belang van de Nederlandse bloembollenteelt
- verschil tussen een bol, knol, wortelstok
- organische stof voorziening op duinzandgrond
- de herkomst van de tulp, de indeling van het tulpensortiment
- de bouw van de plant, het verloop van de teelt
- rooien, ziekten, bolontsmetting
- plantgoedbewaring
- bewaring leverbare bollen voor de broeierij
- ziekten en afwijkingen bij de broeierij
- ontwikkelingen tulpenteelt incl. geïntegreerde bestrijding zoals preventie, bedrijfshygiëne, compostering.
- excursie naar 2 moderne broeierijen

Doelgroep: alle medewerkers van tulpenkwekerijen en - broeierijen

Aandacht voor en teelt en broeierij.

Data + locatie: nog niet bekend.

Cursusleider: Paul Bakker van AgraVisi 

Opmerking 1:
De volgende COLLAND vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing:
Bloembollengroothandel : 50% vergoeding
Glastuinbouw : 60% vergoeding
Open teelten Bloembollen / Tuinbouw / Landbouw : 75% vergoeding

Opmerking 2:
Het volgen van deze bijeenkomst kan als licentieverlenging worden gebruikt voor het
onderdeel Teelt. U dient dan een kopie van uw pasje 'Bewijs van vakbekwaamheid" op te sturen als PDF bestand vóór aanvang van de cursus. De extra kosten worden apart in rekening gebracht.

Opmerking 3:
De laatste cursus werd beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 8

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Broeierij van lelies

Broeierij van lelies

Woensdag 22 en 29 mei 2019 wordt de cursus "Broeierij van lelies" georganiseerd bij deelnemende bedrijven. Klik hier voor informatie
10-04-2019
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)