Herkennen van ziekten en plagen en hun biologische bestrijders in glasgroententeelt

Inhoud:
- Men raakt op de hoogte van termen zoals geïntegreerde, geleide en biologische   bestrijding.
- Men kent de levenswijze en herkent na afloop
1) plagen zoals diverse bladluizen, wolluis, witte vlieg, mineervlieg, spint, tomatengalmijt, stromijt, trips, vlinders en motten
2) biologische bestrijders zoals roofmijt, sluipwesp etc.
3) schimmelaantastingen zoals Botrytis, bladvlekkenziekten, meeldauw, Verwelkingsziekte en nat vruchtrot
4) bacterieziekten zoals Agrobacterium, bacteriekanker en bruinrotbacterie
5) virusziekten zoals pepinomozaïekvirus,  tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) en tomatenchlorosevirus
6) fysiologische afwijkingen zoals neusrot en weet meer over de oorzaak

Werkwijze: Er wordt gewerkt met een lesmap (in kleur!) waarin veel fotomateriaal is opgenomen.

Doelgroep:
Iedereen die interesse heeft in bovenstaande materie. 
De cursus kan meetellen als licentieverlenging Teelt

Cursusduur:  twéé dagdelen van 3 uur

Data en –tijd:  in overleg

Locatie: bij een van de deelnemende bedrijven 

Groepsgrootte: minimaal 10 personen

Cursusleider Paul Bakker (voormalig docent groenteteelt)

Opmerking 1: werknemers vallende onder cao Glastuinbouw kunnen COLLAND subsidie aanvragen (50% vergoeding van de cursuskosten)

Opmerking 2: De kosten voor de licentieverlenging worden apart in rekening gebracht  

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


 De online cursus Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de engelse taal start 5 maart 2024

De online cursus Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de engelse taal start 5 maart 2024

De online! cursus start 5 maart 2024. Klik hier voor informatie. Klik hier voor de engelstalige versie.
20-02-2024
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)