Roemeenstalige heftruckcursus

Rijden met de heftruck in de Roemeense taal

Doelstelling:  
De Arbowet verplicht de werkgever zijn medewerkers op te leiden voor taken welke hij/zij uitvoert.
Dit geldt in het bijzonder voor risicovolle taken zoals het besturen van een heftruck (of gelijkwaardige voertuigen). Werknemers die dergelijke risicovolle taken uitvoeren dienen hiervoor doelmatig te zijn opgeleid en getraind.
De cursus resulteert in een veiliger en schadevrij gebruik van heftrucks.

Inhoud: (het theorie gedeelte wordt gegeven met behulp van lesmap welke men in bruikleen krijgt)
- Arbowet: wetten, plichten en rechten
- Risico’s en preventie
- Veilig werken met de heftruck
- Interntransport en opslag
- Techniek en Verkeer
- Antikantel training middels een speciaal ontwikkelde kantelheftruck 
- Kantelgevaar: gericht op het automatiseren van de juiste reactie
- Praktische oefeningen in rijvaardigheid en lastbehandeling op een 
  heftruck van het gastbedrijf
Tijdens de praktische oefeningen dient men werk-/veiligheidsschoenen met stalen neus te dragen!!

Doelgroep alle Roemeenstalige vorkheftruckchauffeurs, zowel ervaren 
als onervaren
(bij inschrijving aangeven of men ervaring heeft of niet)

Groepsgrootte: minimaal 4 personen 

Informeer hier naar de mogelijkheden.

Cursusleider: de cursusleider is van Roemeense afkomst, 

De volgende COLLAND vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing:
CAO Open Teelten Bloembollen / Landbouw / Tuinbouw / Boomkwekerij: 85% vergoeding
CAO Dierhouderij en Bloembollengroothandel : 50% vergoeding
CAO Glastuinbouw: per 1 augustus 2022 is er GEEN vergoeding meer

Opmerkingen
- DE DEELNEMERS ONTVANGEN VOORAF EEN ROEMEENSTALIGE UITNODIGING
- Het theoretische gedeelte wordt geëxamineerd, door middel van een SCHRIFTELIJKE toets!
- De praktijkopdrachten worden door de instructeur beoordeeld, bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat + geplastificeerd pasje 
- Om als heftruckchauffeur te mogen werken, moet u achttien jaar of ouder zijn. Bent u jonger (16 of 7) dan mag u dit alleen doen onder deskundig toezicht en uiteraard pas nadat u een heftruck  cursus heeft gevolgd. Anders wordt u sterk ontraden om een heftruck te bedienen.
- Er zijn aanbieders van heftruckcursussen die een einddatum op het pasje zetten van bv 5 jaar. Op onze pasjes en certificaten staat deze einddatum niet omdat dit nergens in de wet is opgenomen!! Wel staat er in de Arbo-wet dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en welzijn van zijn werknemers. Via de risico- inventarisatielijst heeft de werkgever aangegeven dat de heftruck een risicovol transportmiddel is. De werknemer dient hiervoor dus instructie te ontvangen. Het is aan de werkgever wanneer hij het nodig vindt dat men weer bijgeschoold moet worden. Ons advies is om de bijscholing om de 5 jaar te doen.

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


De online cursus

De online cursus "Uitvoeren gewasbescherming" in de roemeense taal (spuitlicentie 1) start 30 april 2024

Klik hier voor informatie en inschrijving. Voor de roemeenstalige versie klik hier.
28-03-2024
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)