Ziekzoeken in tulpen voor Nederlandse en Poolstalige medewerkers

Inleiding:
De teelt van tulpenbollen en –bloemen heeft er voor gezorgd dat Nederland wereldwijd bekend staat als “TULPENLAND”.
Tulpen hebben zich immers ontwikkeld tot een belangrijk exportproduct, vooral omdat wij erin zijn geslaagd een goed kwaliteitsimago op te bouwen. 
Één van de belangrijkste kwaliteitsaspecten bij de teelt van tulpenbollen is het herkennen en vernietigen van zieke tulpenplanten. 
We noemen dit SELECTEREN of ZIEKZOEKEN.

Inhoud:
Na afloop van deze cursus:
- heeft men meer inzicht in de verschillende selectieperioden
- heeft men praktische tips ontvangen voor het ziekzoeken, zowel op het blad als op de bloem
- herkent men Tulpenmozaiekvirus (TBV), Tulpenvirus X, Augustaziek, helsvuur, dieven, stengelaal, etc. 
- is het inzicht in het totale bedrijfsgebeuren vergroot
- ontvangen werkgever én werknemer een bewijs dat de veiligheidsinstructie is uitgevoerd volgens de normen van Bureau Erkenningen (zie bij Opmerking)

BIJEENKOMST 1: ?? MAART 2021
LOCATIE BKD kas bij Fa. A.F. Kolken & Zonen, Middenweg 59, 1746 EB Dirkshorn
15.00-16.00 theorie o.l.v. Paul Bakker en tolk Milena Roszkiewicz: inleiding, herkennen diverse virussen en andere afwijkingen aan blad m.b.v. lesmateriaal waarin veel (kleuren) foto’s
16.10-18.00 praktijk o.l.v. één of twéé keurmeesters van de Bloembollen Keurings Dienst bladselectie in de kas (AANGEPAST SCHOEISEL OF LAARZEN AAN)

BIJEENKOMST 2: ONGEVEER EIND MAART / BEGIN APRIL 2021
LOCATIE BKD kas bij Fa. A.F. Kolken & Zonen, Middenweg 59, 1746 EB Dirkshorn
15.00-16.00 theorie o.l.v. Paul Bakker en tolk Milena Roszkiewicz: herkennen diverse virussen aan bloem + andere afwijkingen
16.10-18.00 praktijk in BKD kas o.l.v. één of twéé keurmeesters van de Bloembollen Keurings 
Dienst bloemselectie in de kas (AANGEPAST SCHOEISEL OF LAARZEN AAN)

De volgende COLLAND vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing: 

Open teelten Bloembollen / Landbouw / Tuinbouw 85%
Glastuinbouw 60%
Bloembollengroothandel 50%

Opmerking i.v.m. veiligheidsinstructie:
Indien de selectiespuit  is gevuld met glyfosaat dient deze klaargemaakt te zijn door een persoon die beschikt over Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 1 of 2).
Medewerkers die géén licentie 1 of 2 hebben, dienen (sinds ’15)  in het bezit te zijn van een Bewijs van vakbekwaamheid ”Veiligheidsinstructie Gewasbescherming”, waaruit blijkt dat men voorlichting heeft gehad over: - de gevaren en risico’s voor de mens, dier en het milieu
- de symptomen van vergiftiging en te nemen eerste-hulp-maatregelen
- de veiligste manier van werken
- het opruimen van restanten van het middel en aangebroken verpakkingen
- maatregelen welke moeten worden genomen in geval van lekkages, verspilling, etc.
De veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig.

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse en engelse taal

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse en engelse taal

Deze cursussen worden in oktober en november 2021 georganiseerd. Klik hier voor de engelstalige cursus en hier voor de poolstalige cursus. 
18-10-2021
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)