Basiscursus Open Teelten

In eerste instantie zou je denken "wat hebben fruit (bomen), vaste planten, sluitkool, broccoli, winterpeen, knolselderij etc. met elkaar gemeen?" Het antwoord is: ze worden allemaal buiten in de vollegrond geteeld.

Maar weet je eigenlijk wel hoe dit soort gewassen groeien, hoe zij water en voedingsstoffen opnemen, wat het verschil is tussen een zand- en een kleigrond, hoe je een gebrek verschijnsel kunt herkennen?
Al dit soort vragen komen aan bod in deze cursus welke opgezet is in samenwerking met het bedrijfsleven, VollegrondsgroenteNET, Talentoogst, Talentboom, Fruitacademie en AgraVisi.

Doelgroep: medewerkers van bedrijven die hun product(en) telen buiten in de vollegrond (denk aan fruitteelt, vollegrondgroenteteelt, vaste plantenteelt, boomkwekerij- en akkerbouwbedrijven) en die meer willen weten over onderstaande onderwerpen:
 
Algemene zaken:
bouw van de plant
fotosynthese / ademhaling / verdamping
hormonen en hun functies
opname van water en mineralen
worteldruk / guttatie / plasmolyse
pH en effecten op de opname van voedingselementen
de begrippen antagonisme en synergisme
wortelladingen bij kat- en anionopname
Bodem & Bemesting:
belang organische stof / Soil Food Web
groenbemesters / vruchtwisseling
diverse grondsoorten en hun eigenschappen
verslemping / grondbewerkingen
potgrondsamenstellingen
het begrip CEC
functies van hoofd- en spoorelementen, incl. gebrek- en overmaatverschijnselen 
funcatie calcium voor plant en bodem
gebruikte meststoffen en berekeningen maken
pF curve / gietwater / waterkwaliteit
hulpmiddelen om watergift te starten / bepalen
Herkennen belangrijkste ziekten en plagen

Werkwijze: er wordt gewerkt met een lesmap (in kleur!) waarin veel fotomateriaal is opgenomen en
van de cursisten wordt een actieve inbreng verwacht.

Groepsgrootte: minimaal 6 deelnemers

Cursusdata en -tijden: vrijdag 15, 22, 29 januari, 5, 12, 19, 26 februari, 5 en 12 maart 2021 van 13.30 - 16.30 uur

Locaties: de cursus wordt op zoveel mogelijk verschillende bedrijven georganiseerd (ook bij de deelnemers) in combinatie met excursies.

Cursusleider: Paul Bakker van AgraVisi


Opmerking:
voor werknemers kan Colland subsidie op de cursuskosten worden aangevraagd
cao Open teelten Bloembollen / Tuinbouw / Landbouw: 85% vergoeding 
cao Glastuinbouw: 60% vergoeding

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Basiscursus

Basiscursus "De teelt van Phalaenopsis"

Deze cursus start woensdag 7 oktober 2020 bij één van de deelnemende bedrijven. Voor informatie en inschrijfformulier klik hier.
10-09-2020
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)