Nederlands A2 beginners

Deze cursus is bestemd voor volwassen anderstaligen die het Nederlands als tweede taal (beter) willen leren en reeds het niveau A1 hebben bereikt.

Doelstelling: 
- de collegiale communicatie op het werk versterken
- het niveau van het Nederlands verhogen
- het accent ligt op: werk gerelateerde communicatie en sociale interactie

Lesmateriaal: 
- de te gebruiken lesmethode is Taalcompleet A2
- Taalcompleet is een interactieve lesmethode de cursisten kunnen online oefenen met luisteren, schrijven en lezen
- de cursisten krijgen actief les, zij oefenen het spreken direct tijdens de les
- er wordt huiswerk opgegeven, minimaal 2 uur / les 
- na iedere les ontvangt de werkgever een presentielijst
- na afloop ontvangt deelnemer een bewijs van deelname (mits 80% aanwezigheid) met het eindniveau van het Europees Referentiekader
- ervaring leert dat:
80% van de deelnemers na afloop één niveau is gestegen
10% van de deelnemers na afloop twéé niveaus zijn gestegen
10% van de deelnemers na afloop géén niveau is gestegen
- aan het einde van de cursus krijgt de werkgever een verslag, inzage in het portfolio en 
  aanbevelingen

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 personen

Cursusduur: 14 bijeenkomsten van 2 uur

Locatie:  cursusruimte bij Koopman, Oosteinderweg 24 a, 1687 AC Wognum

Docente: gecertificeerd NT2 docente Els Harms 

Cursusdata en -tijden: donderdag 9 september t/m 16 december 2021 van 19.00-21.00 uur. 1x geen les i.v.m. vakantie docente

De volgende COLLAND vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing: 
Bloembollengroothandel : 50% vergoeding
Glastuinbouw : 60% vergoeding
Dierhouderij, Hoveniers : 75% vergoeding
Open teelten Bloembollen, Tuinbouw, Landbouw, Boomkwekerij : 85% vergoeding

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse en engelse taal

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse en engelse taal

Deze cursussen worden in oktober en november 2021 georganiseerd. Klik hier voor de engelstalige cursus en hier voor de poolstalige cursus. 
18-10-2021
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)