Cultuurverschillen (voor Poolse medewerkers)

Inleiding
Deze interactieve (korte) cursus is bedoeld voor Poolse medewerkers die op de werkvloer veel te maken hebben met Nederlandse collega’s. Werken met Nederlandse medewerkers kan lastige situaties veroorzaken door onbekendheid en cultuurverschillen. U leert op praktische wijze hiermee om te gaan. Onderling begrip leidt tot gemotiveerde medewerkers in een sociaal wenselijke werkomgeving. Onbegrip komt vaak door de onbekendheid van culturele verschillen. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen. U leert op een praktische wijze bewust om te gaan met deze verschillen. Hierdoor ontstaat begrip naar elkaar toe wat leidt tot gemotiveerde medewerkers en een sociaal wenselijke werkomgeving. De training wordt verzorgd in het Pools.

Inhoud:
• Verandering van het aanbod op de arbeidsmarkt 
• Statistiek cijfers vanuit Polen en Nederland 
• Redenen van verloop en manieren om verloop te voorkomen 
• Invloed van de hiërarchie in het land van herkomst 
• Verschillen tussen de Poolse en Nederlandse hiërarchie 
• Boeien en binden van medewerkers 
• Samenwerking met medewerkers uit het voormalige Oostblok 
• Communicatie in uw multiculturele team (Polen, Bulgaren, Roemenen) 
• Normen en waarden in het land van herkomst en in Nederland 
• “Knikken”: het gedrag dat miscommunicatie veroorzaakt 
• Vragenrondje op basis van de situaties van de werkvloer 
• Tips en tools

Doelgroep:  Poolse medewerkers en leidinggevenden
Cursusduur:  één dagdeel
Groepsgrootte:  minimaal 8 deelnemers
Locatie:  in overleg
Cursusleidster:  Jola 

De volgende COLLAND vergoedingen zijn voor werknemers van toepassing: 
Bloembollengroothandel : 50% vergoeding
Glastuinbouw : 60% vergoeding
Dierhouderij, Hoveniers : 75% vergoeding
Open teelten Bloembollen / Tuinbouw / Landbouw / Boomkwekerij : 85% vergoeding

Inschrijven > Meer weten?

Download hier de laatste NieuwsVisi in PDF formaat.
Bekijk hier het cursusmenu


Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse en engelse taal

Uitvoeren Gewasbescherming (licentie 1) in de poolse en engelse taal

Deze cursussen worden in oktober en november 2021 georganiseerd. Klik hier voor de engelstalige cursus en hier voor de poolstalige cursus. 
18-10-2021
“Binnen onze organisatie bestond regelmatig een taalbarriëre. Wij vonden in AgraVisi een passende partij die een taalcursus op de werkvloer kon geven. De samenwerking is persoonlijk en vragen worden snel en daadkrachtig opgelost.”
Machteld Ligthart, Hessing Supervers
We delen de visie op training en advisering in de agrarische sector, namelijk actief en doelgericht met elkaar en met onze opdrachtgevers. Lambertus Vogelzang (docent Motiverend en resultaatgericht leidinggeven)
Ik vind het heel leuk als ik de mensen mee kan geven dat planten ontzettend slimme en mooie oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen van het bestaan op één vaste plek, en dat ze het leven ‘van lucht, zon en water met een beetje mineralen’ tot in de perfectie beheersen. Nollie Marissen (docente plantenfysiologie)
AgraVisi is Paul Bakker, Paul Bakker is AgraVisi! Paul staat voor wat hij zegt! Lida Sneekes (Fa. A. Sneekes & Zn)

Onze ervaring met AgraVisi: Breed cursusaanbod, laagdrempelig, persoonlijk, flexibel.

Zeggen wat ze doen, maar doen ook wat ze zeggen!
Margareth Ottenhof (Tobias Bromelias)

AgraVisi verzorgt de juiste combinatie van personen, een boeiend en goed ingedeeld programma, complete voorbereiding en de juiste omgeving.

Dit samen vormt het recept voor interessante en prikkelende cursussen.

Bjorn Bunnik (Bunnik Vriesea's)